Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe handreiking Financieel beleid voor medezeggenschapsraden

Nieuwe handreiking Financieel beleid voor medezeggenschapsraden

Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Financieel beleid gepubliceerd op infowms.nl. Deze handreiking biedt leden van medezeggenschapsraden handvatten en tips om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog over het financieel beleid van de school(organisatie) en een goed overwogen advies te kunnen geven.

De MR heeft een belangrijke taak als het gaat om het financieel beleid van de school. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de MR adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid en de personeelsgeleding instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van de formatie. Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, heeft de raad bovendien wettelijk recht op informatie om te weten welke keuzes zijn gemaakt en wat de consequenties daarvan zijn op onderwijskundig, personeel en materieel gebied.
 
In de handreiking staat:

  • wat de Wms zegt over financieel beleid
  • een overzicht van de jaarcyclus met de bijbehorende documenten
  • de vragen die de (G)MR kan stellen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan
  • verdeling bevoegdheden over GMR en MR
Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders