Home » Artikelen » Nieuwe directeur

Nieuwe directeur

Per 1 mei werkt Alien Cnossen ( a.cnossen@avs.nl ) bij de AVS als directeur van het Centrum Educatief Leiderschap. Zij volgt Roelf Willemstein op. Cnossen heeft bij en voor veel verschillende organisaties gewerkt, maar haar wortels liggen in het onderwijs. Zo was ze docent geschiedenis en maatschappijleer, manager voortgezet onderwijs bij CPS en directeur bij een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Met het primair onderwijs had ze vanuit het perspectief van de kinderopvang recent veel van doen door met veel scholen samen te werken aan de ontwikkeling van doorlopende ontwikkellijnen en de realisatie van Integrale Kindcentra. Cnossen over haar overstap naar het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS: “Het leren van mensen – jong of oud – vormt de rode draad in mijn loopbaan en blijft mij fascineren. Er wordt veel gevraagd van de ontwikkelcapaciteit van schoolleiders. Samenleving en overheid stellen terecht hoge eisen aan het onderwijs. De veranderopgave is groot en vergt leiderschap. Alleen met goede leiders kunnen scholen de veranderopdracht realiseren. Deze opgave maakt het bestaan en de prestaties van het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS uiterst relevant. Ik ben bijzonder gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren.”

Gepubliceerd op: 10 mei 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)