Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nieuwe brochure Participatiefonds over uitkeringen bij werkloosheid

Nieuwe brochure Participatiefonds over uitkeringen bij werkloosheid

In verband met de aanpassingen van de bovenwettelijke uitkeringen in de CAO PO 2018-2019 heeft het Participatiefonds een nieuwe versie uitgebracht van de brochure “Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie”.

In de brochure wordt informatie gegeven over de (boven)wettelijke en aanvullende uitkeringen in het primair onderwijs. Onder andere wordt ingegaan op de hoogte van de WW-uitkering en de duur ervan. Ook wordt informatie gegeven over de vraag wat de gevolgen zijn als op korte termijn ander werk wordt gevonden en hoe het zit met de pensioenopbouw. Verder wordt ingegaan op de rechten en plichten van werkloze personeelsleden en wordt een overzicht verstrekt van de betrokken instanties.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 augustus 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)