Home » Artikelen » Nederland stapje dichter bij top 5 kennislanden

Nederland stapje dichter bij top 5 kennislanden

Uit de tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020, de ‘Kennis en Innovatie Foto 2012’, blijkt dat er vooruitgang is in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt weer kans om tot de top 5 van kennislanden toe te treden, aldus de KIA-coalitie, die bestaat uit bijna dertig organisaties uit de kenniswereld. Onderwijs scoort beter dan voorheen. De kwaliteit is goed, maar de publieke onderwijs investeringen blijven achter. Ook besteden leerkrachten nog te weinig tijd aan hun eigen deskundigheidsbevordering.

De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top vijf van de kennis- en innovatielanden te belanden. Nederland is onlangs een plek gestegen en staat nu op de zevende plaats in de toonaangevende Global Competitiveness Index. Deze ranglijst van het World Economic Forum meet jaarlijks de concurrentiepositie en geeft een weerspiegeling van de economische ontwikkelingen van ruim 130 wereldeconomieën. Om de weg omhoog te vervolgen, is nog veel werk te doen, maar extra investeringen lijken door de economische crisis moeilijk haalbaar. Volgens Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de KIA-coalitie, is Nederland op de goede weg. “Ik maak mij wel nog steeds zorgen over het niveau van de Nederlandse investeringen in scholing, kennisontwikkeling en innovatie. Juist die leiden tot een sterkere innovatieve economie, meer werkgelegenheid, hogere belastingopbrengsten en minder kosten voor de sociale zekerheid. (…) We zullen de mogelijkheden maximaal moeten benutten om alles slimmer en effectiever te doen.”

De Nederlandse publieke onderzoeksinvesteringen liggen boven het gemiddelde van de OESO-landen. Toch kleuren de indicatoren voor investeringen in onderwijs en onderzoek rood. De publieke onderwijsinvesteringen blijven achter bij die van de top 5 van kennislanden. Onderwijs scoort dit jaar gemiddeld genomen wel beter dan voorheen. Op onderdelen haalt het onderwijs zelfs nu al de KIA-doelstelling voor 2020. De kwaliteit van het funderend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is goed; vooral het dalend aantal zeer zwakke scholen en voortijdige schoolverlaters valt op. Minder positief is dat de tijdsbesteding van leerkrachten voor hun eigen deskundigheidsbevordering met 3 procent van de arbeidstijd ver verwijderd blijft van de doelstelling. Ook het aantal volwassenen dat participeert in onderwijs en training vertoont geen groei.

Stichting van het Onderwijs en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voeren het secretariaat van de KIA-coalitie. De KIA Foto 2012 is te downloaden via www.kennisinnovatieagenda.nl.

Gepubliceerd op: 19 april 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020