Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nederlandse taal wordt verankerd in Grondwet

Nederlandse taal wordt verankerd in Grondwet

De Nederlandse taal wordt opgenomen in de Grondwet. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister-president Balkenende, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de Grondwet wordt vastgelegd dat het Nederlands de officiële taal is van ons land en dat de overheid het gebruik van het Nederlands bevordert. Ook over het Fries wordt een bepaling in de Grondwet opgenomen.

Het kabinet vindt de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Als gevolg van de internationalisering en de pluriforme samenstelling van de bevolking worden er steeds meer talen gesproken in Nederland. In het bijzonder het Engels wint terrein. Het kabinet acht het van belang dat het gebruik van de Nederlandse taal niet in de verdrukking komt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet moet waarborgen dat men in Nederland te allen tijde met de Nederlandse taal terecht kan. De bepaling in de Grondwet over de Friese taal waarborgt de wettelijke positie die het Fries nu al heeft.

 De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Gepubliceerd op: 15 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)