Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nederlandse schoolleiders voeren weinig lesobservaties uit
OESO-rapport Education at a glance 2016 gepubliceerd

Nederlandse schoolleiders voeren weinig lesobservaties uit

70 procent van de Nederlandse Schoolleiders zet zich actief in om ervoor te zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. In vergelijking met andere landen voeren Nederlandse schoolleiders weinig lesobservaties uit. Internationaal gezien neemt Nederland een sterke onderwijspositie in. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs hebben de publicatie onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden. In de aanbiedingsbrief schrijven de bewindslieden dat Nederland een sterke presteerder is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de hoge deelname aan onderwijs zowel onder jongeren als onder volwassenen en de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs voor internationale studenten. Zowel de Inspectie van het Onderwijs als de OESO benoemen een sterke schoolleider als succesfactor voor goed onderwijs.

Ondersteunen leraren
Schoolleiders ondersteunen leraren bij het creëren van een sterk lerarenteam. Dit doen ze bijvoorbeeld door lesobservaties. Schoolleiders in Nederland doen relatief weinig zelf lesobservaties in vergelijking tot de VS, Engeland en Japan. In Nederland delegeren schoolleiders waarschijnlijk vaker een deel van de leiderschapstaken naar andere managementniveaus. Een andere belangrijke rol van schoolleiders is het stimuleren van leraren dat zijn hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. In Nederland zet 70 procent van de schoolleiders zich daarvoor in. Dit is relatief veel in vergelijking met buurlanden, Scandinavische landen en Japan. De bewindslieden schrijven in hun brief dat dit voor hen aanleiding is werken aan een samenhangende leiderschapsstrategie met daarin meer aandacht voor samenwerking en het stimuleren van een cultuur van continue verbetering en formele professionalisering.
 
In het OESO-rapport komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals de niveauverdeling van de hoogopgeleiden, intergenerationele mobiliteit en de uitgaven aan onderwijsinstellingen. Wat dit laatste betreft: de uitgaven van Nederland liggen licht boven het OESO-gemiddelde. Qua aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt ligt in Nederland het percentage werkenden voor alle opleidingsniveaus hoger dan het OESO-gemiddelde. In Nederland werkt 15 procent van de hoogopgeleide vrouwen niet.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 september 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)