Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nederlandse leerlingen minder kennis van burgerschap dan andere Europese landen

Nederlandse leerlingen minder kennis van burgerschap dan andere Europese landen

De scholen krijgen meer richtlijnen over de invulling van het burgerschapsonderwijs. Ook krijgt burgerschap een steviger plek in het curriculum en komt er ondersteuning voor scholen en leraren.

Minister van Onderwijs Arie Slob reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de Nederlandse resultaten van het burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). Uit dit onderzoek, dat 7 november naar de Tweede Kamer is gestuurd, komt naar voren dat Nederlandse leerlingen lager scoren dan leerlingen in vergelijkbare Europese landen als het gaat om kennis van democratische principes. Slob ziet dit onderzoek als een onderstreping van de noodzaak om het burgerschapsonderwijs steviger te verankeren. In het Regeerakkoord is dit ook vastgelegd.

Slob neemt drie maatregelen. Ten eerste komt er een wetsvoorstel met de opdracht aan scholen om op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te geven. De basiswaarden van de democratische rechtsstaat, de mensenrechten en de verbinding met de Nederlandse samenleving moeten expliciet aan de orde komen. Ten tweede krijgt burgerschap een plek in de vaste kern van het curriculum van het funderend onderwijs. Ten derde gaat Slob samen met het onderwijsveld na welke ondersteuning voor scholen en leraren nodig is, naast de bestaande handreikingen van onder meer Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 december 2017

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)