Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nederlands onderwijs aan expat-kinderen

Nederlands onderwijs aan expat-kinderen

Bijna een derde van de ouders die vanwege hun werk tijdelijk in Nederland wonen, stuurt hun kinderen naar een Nederlandse reguliere school. Maar daarvoor moeten zij wel obstakels overwinnen. Scholen bedenken verschillende oplossingen om de kinderen van deze expats goed onderwijs te geven. Dit blijkt uit een onderzoek naar de toegankelijkheid van het regulier onderwijs voor internationals.

Samenhangend met de groeiende economie vestigen internationale bedrijven zich vaker in Nederland. Daardoor ontstaat toename van het internationale onderwijs, maar ook verdere internationalisering van het Nederlandse reguliere onderwijs. Het Ministerie van OCW wilde weten hoe toegankelijk Nederlandse scholen zijn voor internationale leerlingen en liet dit uitzoeken door onderzoeksbureau Decisio.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.117 expats. 29 Procent van hen koos voor Nederlands onderwijs. Daarnaast blijkt dat 38 procent van de ondervraagde internationals het Nederlandse onderwijs heeft overwogen. Dat zij toch voor internationale scholen kozen, ligt vooral aan de taalbarrière, de inrichting van het Nederlandse onderwijs en de communicatie met de scholen tijdens het oriëntatietraject. Van de internationals zonder schoolgaande kinderen verwacht 56 procent te kiezen voor Nederlands onderwijs. Redenen daarvoor zijn onder meer dat de ouders een betere integratie in de Nederlandse samenleving belangrijk vinden, dat de sfeer op de school hen bevalt en dat de school een goede reputatie heeft.

De belangrijkste drempel bij het vinden van een Nederlandse school is de algehele informatievoorziening. Zowel de werking van het Nederlandse schoolsysteem als de Nederlandse normen en waarden en de procedures voor toelating zijn niet goed te doorgronden voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. Ook als het kind op school zit, ervaren internationale ouders drempels, zoals een geringe aansluiting bij andere ouders.

Scholen hanteren verschillende oplossingen voor het verminderen van de taal- en cultuurbarrières. Zij geven bijvoorbeeld een individueel curriculum aan expat-kinderen of begeleiden hen intensief bij de overgang van de nieuwkomersklas naar de reguliere klas. Daarnaast bieden zij bijscholing voor leerkrachten met een te laag niveau in het Engels. Verschillende scholen werken aan ‘internationale bewustwording’. Ook vindt er steeds meer kennisuitwisseling plaats tussen Nederlandse en internationale scholen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)