Home » Artikelen » Nationale DenkTank richt zich op Leren van de Toekomst

Nationale DenkTank richt zich op Leren van de Toekomst

Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. Daarom gaat vanaf 17 augustus een Nationale DenkTank van start om oplossingen voor een aantal knelpunten te vinden.

“Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het onderwijs. Nederland doet het niet slecht, maar voor een ambitieuze kenniseconomie nog lang niet goed genoeg”, aldus Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Advies van de Nationale DenkTank. Daarom richt de DenkTank zich dit jaar op ‘Het Leren van de Toekomst’. Er zijn verbeteringen mogelijk wat betreft de motivatie van leerlingen, de betrokkenheid van leraren en ouders, de ontwikkeling van het jonge kind en de weinig veranderende lespraktijk.

Een team van 24 excellente studenten met zeer uiteenlopende studieachtergronden vormt het team. Gedurende vier maanden onderzoeken zij ‘Het Leren van de Toekomst’ vanuit het perspectief van de leerling, de docent en de ouder. Ook bekijken ze wat de lerarenopleiding, ICT en andere leermiddelen kunnen bijdragen.

Een van de themapartners van de Nationale DenkTank 2015 is het Ministerie van OCW.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 augustus 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)