Home » Artikelen » Nationale Buitenlesdag verplaatst naar 22 september

Nationale Buitenlesdag verplaatst naar 22 september

De Nationale Buitenlesdag is verplaatst naar dinsdag 22 september 2020. De oorspronkelijke datum, 7 april, kon niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. De 2800 scholen die zich hebben aangemeld hebben van Jantje Beton en IVN Natuureducatie een e-mail ontvangen waarin zij de nieuwe datum bekend hebben gemaakt. Scholen die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen zich aanmelden via www.buitenlesdag.nl.

Ook ouders kunnen inspiratie opdoen via www.buitenlesdag.nl voor buitenlessen thuis. Hier staan ruim 70 uitgewerkte buitenlessen die grotendeels gratis beschikbaar zijn. Ze helpen scholen bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en ouders bij het in beweging houden van hun kinderen.

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie om kinderen onder schooltijd meer te laten bewegen en meer buiten te laten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderzoeken. Zowel scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang kunnen meedoen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 april 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)