Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Na een studiereis moet het leren doorgaan, ook met je team’
Internationale uitwisseling

‘Na een studiereis moet het leren doorgaan, ook met je team’

Auteur: Lisette Blankestijn

De laatste dag van de tweejaarlijkse ESHAconferentie in Maastricht staat deels in het teken van internationale bezoeken aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio. Er is gezocht naar een uitwisselingsvorm waarbij schoolleiders echt van elkaar kunnen leren.

De schoolbezoeken hebben een ander karakter dan gebruikelijk. Geen eenzijdige presentaties, maar kleinschalige bezoeken die inhoudelijk door de gastschoolleider en de bezoekende schoolleiders samen zijn voorbereid. Oud-schoolleider Richard de Grood, actief in de AVS-commissie Duurzaam Vitaal voor postactieve schoolleiders, woont in Limburg en heeft de contacten met de betrokken scholen georganiseerd. “Kleine groepjes (twee tot zeven schoolleiders) gaan op bezoek bij een van de vijftig deelnemende scholen. Ik ben op al die scholen geweest. Die werkwijze sluit aan bij het soort contact dat we rond de conferentie organiseren voor de deelnemende schoolleiders: kleinschalig en op inhoud.

De deelnemende scholen verbinden zich aan één van de vier conferentiethema’s (zie kader), en krijgen schoolleiders op bezoek die hebben aangegeven zich in dat thema te willen verdiepen. In de aanloop naar de conferentie vormen zich kleine community’s van schoolleiders die hun deuren openen en schoolleiders die hen gaan bezoeken. De gastschoolleider zal de bezoekers vragen wat ze willen weten en zien. Zo stellen de community’s via e-mail en Skype samen het programma van de dag op. Sommige scholen zijn net klaar met het invoeren van een nieuw onderwijsconcept, andere hebben een plan dat ze aan hun (buitenlandse) gasten willen voorleggen. Weer andere schoolleiders zullen vertellen dat ze middenin een ontwikkeling zitten; zij zijn benieuwd naar raad en advies. Ik hoop dat het onderlinge contact in de community’s niet eindigt na oktober, maar dat er een langdurige uitwisseling ontstaat.”

Niet ‘patsboem’ vertalen
Arjan Wierenga, directeur van basisschool De Wingerd in Twello bezocht al verschillende internationale conferenties, en is er ook bij in Maastricht. “We kunnen als schoolleiders veel van elkaar leren, ook van andere onderwijssystemen. Internationale uitwisseling zie ik als een complete bezinning. Het helpt mij om mijn blik te verruimen. Niet: ik zie iets en dat vertaal ik ‘patsboem’ naar mijn eigen situatie, maar: een breder zicht op andere onderwijsconcepten. Hoe kunnen die ons helpen ons onderwijs te verbeteren? En wat gaat er allemaal al goed?” Een eerder schoolbezoek bracht een flinke verandering teweeg in Wierenga’s werkwijze als directeur. “Een aantal jaar geleden deden wij in Nederland nog niet zoveel met data. Van een Schotse collega hoorde ik dat hij nieuwe cijfers over leerlingopbrengsten steevast met zijn team besprak. Bij thuiskomst heb ik dit vertaald naar onze school; ik bestudeer nu samen met de ib’er en leerkracht de toetsdata van de verschillende groepen.” In Maastricht hoop ik vooral te leren over leiderschapsontwikkeling, maar ik ben ook geïnteresseerd in integrale kindcentra en Passend onderwijs.”

Kennis delen
Na een conferentie is het zaak de opgedane kennis en inspiratie te delen, vindt Wierenga. “Het leren moet doorgaan, ook met je team. Ik deel mijn kennis door presentaties te geven over dingen die ik tijdens zo’n reis heb gezien. Sommige conferenties bezoeken we samen.” Voor Jaume Prat (voorzitter van Axia, de Catalaanse schoolleidersvereniging) staat kennis delen ook voorop. “De opbrengsten van internationale conferenties zijn cruciaal om het schoolleiderschap in mijn land op een hoger plan te tillen. Ik verspreid de materialen binnen mijn vereniging en vertel mijn collega’s over de highlights. Ik stuur mijn aantekeningen rond, en ideeën die ik opdoe komen op de agenda van de vereniging. Ik hoop in Maastricht goede voorbeelden te zien van schoolleiderschap en verwacht veel van de keynote sprekers. Die zijn altijd inspirerend.”

Special needs
Colm Davis, directeur van de Tor Bank School (een grote school voor speciaal onderwijs in Noord-Ierland) en aankomend voorzitter van de nationale schoolleidersvereniging NAHT: “Tijdens de laatste ESHAconferentie in Dubrovnik (2014) waren er interessante discussies over onderwijssystemen en ondersteuning aan kinderen en jongeren in verschillende landen. Het ging toen veel over de hindernissen bij het bieden van inclusief onderwijs. Ook kwamen er methoden aan bod die scholen inzetten bij bijvoorbeeld autisme of dyslexie. Sommige daarvan gebruikten we al, andere hebben we na de conferentie geïmplementeerd. Los van conferenties leer ik veel van partnerscholen uit het Comeniusnetwerk, uit Nederland, Italië, Gran Canaria, Finland, België, Duitsland en Frankrijk. Benchmarken is heel nuttig, zeker als je uit een klein land komt.”

Gepubliceerd op: 9 mei 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)