Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Nadere regels buitenschoolse opvang (BSO) op komst

Nadere regels buitenschoolse opvang (BSO) op komst

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 kondigt minister Asscher van SZW aan dat hij per 2017 de huidige set kwaliteitseisen en buitenschoolse opvang wil veranderen en in de wet- en regelgeving wil aanpassen. Doel van de aanpassing betreft in eerste instantie een kwaliteitsverhoging. Daarnaast moet de herijking leiden tot eisen die beter uitlegbaar zijn en meer gericht op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op de structurele randvoorwaarden.

In de brief wordt aandacht geschonken aan onder andere:
- investeren in de kwaliteit van beroepskrachten;
- beroepskwalificaties;
- taalbeheersing:
- beroepskracht-kindratio;
- een glasheldere pauzeregeling;
- flexibiliteit aan speelruimte;
- betere aansluiting van de veiligheidseisen bij de praktijk (onder andere regeldruk);
- betere samenwerking tussen onderwijs en opvang;
- toezicht.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)