Home » Artikelen » Naar gedeelde medezeggenschap

Naar gedeelde medezeggenschap

De huidige bewindslieden van OCenW zien de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee invoering van gedeelde medezeggenschap in het primair onderwijs voorlopig nog niet zitten. Zij verwijzen naar de kleinschaligheid in het primair onderwijs en de grote betrokkenheid die ouders tonen bij de school en houden vast aan de WMO (met ongedeelde medezeggenschap). De AVS denkt daar anders over en pleit voor de invoering van gedeelde medezeggenschap.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 mei 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)