Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Motie vrijwillige doordecentralisatie onderwijshuisvesting aangenomen

Motie vrijwillige doordecentralisatie onderwijshuisvesting aangenomen

De Tweede Kamer steunt een motie van Harm Beertema (PVV) om schoolbesturen die dat willen en kunnen, zelf - geoormerkt - de beschikking te geven over hun huisvestingsgelden. Nu loopt dat budget nog via het Gemeentefonds.

Als schoolbesturen dat willen en in staat zijn om hun onderwijshuisvestingsbudget op een adequate manier te beheren, dan moet dat geld geoormerkt rechtstreeks aan hen ter beschikking worden gesteld. Schoolbesturen krijgen het geld nu nog via de gemeenten, maar daar blijken tientallen miljoenen euro´s op de plank te blijven liggen of niet aan schoolgebouwen te worden besteed. Dat kan omdat het om een niet-geoormerkt budget gaat. Jaarlijks blijft er zo in totaal tussen de 330 en 400 miljoen euro op de plank liggen of wordt buiten het onderwijs benut.

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)