Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Motie tegen 1040 urennorm aangenomen

Motie tegen 1040 urennorm aangenomen

In de Tweede Kamer is op 18 december jl. een motie aangenomen tegen de 1040 urennorm voor het voortgezet onderwijs.

Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder bij D66, diende deze motie in. Hij is tegen de strikte urennorm, omdat het niet zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Van Meenen ziet meer in maatwerk voor de leerlingen en vindt dat scholen zelf meer ruimte moeten krijgen om te beslissen over het aantal uren onderwijstijd. PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS stemden in met de motie. Grootste tegenstander van de motie was Harm Beertema van de PVV, die maatwerk ‘een eufemisme voor chaos’ noemde.

Staatssecretaris Dekker heeft aangegeven dat hij een voorstel zal uitwerken met een norm voor onderwijstijd die meer ruimte biedt voor flexibiliteit en voor maatwerk. In de motie is gevraagd om vóór 1 mei 2013 met een voorstel te komen.

 

Gepubliceerd op: 19 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)