Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Motie overdragen bestuur Onderwijscoöperatie aangenomen

Motie overdragen bestuur Onderwijscoöperatie aangenomen

Op dinsdag 3 april  heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de motie van de leden Van Meenen en Rog aangenomen. In de motie verzoeken D66 en CDA de regering om het bestuur van de Onderwijscoöperatie op een zo kort mogelijke termijn over te dragen aan een interim-bestuur van leraren.

De motie meldt dat de Onderwijscoöperatie er niet in is geslaagd ‘dat leraren zich organiseren in een zelfbewuste, professionele beroepsgroep’. De organisatie heeft nimmer het noodzakelijke draagvlak en het vertrouwen van leren verworven, aldus de motieopstellers. Door de bestuurlijke constructie is de Onderwijscoöperatie nooit ‘van, voor en door’ de leraren.

De motie is aangenomen door middel van hand opsteken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)