Home » Artikelen » Motie meer geld zoeken voor basisschoolleerkrachten aangenomen
AVS: zeer kwalijk dat alleen wordt gesproken over lerarensalarissen

Motie meer geld zoeken voor basisschoolleerkrachten aangenomen

De motie van D66 en CDA om meer geld te zoeken voor hogere salarissen en betere carrièrepaden voor basisschoolleerkrachten is op 6 november aangenomen in de Tweede Kamer. Dat geld kan volgens deze partijen uit de ‘prestatiebox’ van 263 miljoen euro per jaar komen.

De salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs zijn sinds september dit jaar al gemiddeld met maar liefst 8,5 procent gestegen. Dat is een maandsalaris extra per jaar. Maar nog steeds zijn de verschillen in salaris van leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs groot.

Minister Slob gaat nu op initiatief van D66 en CDA zoeken naar meer geld voor lerarensalarissen. De middelen uit de prestatiebox krijgen schoolbesturen tot 2020 ieder jaar om de doelen ‘uitdagender onderwijs, brede onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen’ te behalen. Vage doelen, die schoolbesturen bovendien niet halen, vinden CDA en D66. De minister moet onderzoeken of vanaf 2020 dit geld, of een deel ervan, ingezet kan worden voor verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van de leerkrachten.

Salaris schoolleider
AVS-voorzitter Petra van Haren reageert: “Ik vind het een goede ontwikkeling dat er verder wordt gezocht naar ruimte voor salarissen om naar gelijkschakeling met het voortgezet onderwijs toe te groeien. Maar het is zeer kwalijk dat er alleen wordt gesproken over lerarensalarissen. De uitgangspunten van een eerlijk salaris moeten gelden voor álle werknemers in de sector po. Dit zijn óók de schoolleiders en de onderwijsondersteuners. Goede onderwijskwaliteit wordt mogelijk gemaakt door het hele schoolteam. Voor het aantrekken van professionals zijn goede arbeidsvoorwaarden van groot belang. Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van onze scholen. Erkenning en waardering, dus ook voor hen een passend salaris, horen onderdeel uit te maken van de inzet van de politiek.”

Acties
De AVS zet onder andere acties in om de erkenning en waardering van het vak van schoolleider te vergroten. Ze wil hiermee bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld.
 
Andere moties
Op 6 november werd ook gestemd over andere moties die tijdens het debat over de Onderwijsbegroting werden ingediend. De motie om de verplichte samenwerkingsverbanden Passend onderwijs af te schaffen werd verworpen. Enkele moties over het tegengaan van de inhuur van dure, gedetacheerde leraren via uitzendbureaus werden aangenomen. Evenals moties over de nieuwe, vereenvoudigde bekosting in het voortgezet onderwijs en de nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld scholen in krimpregio's. Download hieronder het volledige overzicht van van de stemmingen.

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021