Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd

Monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs geïnstalleerd

De monitorcommissie Goed Bestuur primair onderwijs is onlangs door de PO-Raad geïnstalleerd. De monitorcommissie gaat, in navolging op het advies van de commissie Meurs, onderzoeken hoe het staat met de professionalisering van schoolbesturen in de sector primair onderwijs en de naleving van de Code Goed Bestuur.

De monitorcommissie zal de komende periode benutten om met zoveel mogelijk schoolbesturen in gesprek te gaan over het thema. Daar waar nodig zal de commissie ook aanbevelingen doen voor aanpassingen van de Code Goed Bestuur.
Peter van Lieshout, hoogleraar Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht is voorzitter van de monitorcommissie. De commissie bestaat daarnaast uit Rene Bagchus (directeur Burgerschap & Informatiebeleid ministerie van Binnenlandse zaken), Fons Fluitman (directeur Laurentiusschool Breda), Thea Meijer (voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht), Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek management Universiteit Utrecht) en John van der Vegt (voorzitter College van Bestuur ROC Twente).

Gepubliceerd op: 9 maart 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)