Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Monitor brengt ontwikkeling in krimpgebieden in beeld

Monitor brengt ontwikkeling in krimpgebieden in beeld

Om de gevolgen van de bevolkingsdaling in delen van Nederland in beeld te brengen, is een monitor ontwikkeld: de Demowijzer. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de Demowijzer onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Demowijzer geeft informatie over ontwikkelingen op terreinen als werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen. Tot op dorpsniveau kan worden ingezien of bijvoorbeeld sprake is van bovengemiddeld hoge langdurige werkloosheid. De monitor geeft informatie over alle woongebieden in Nederland, zodat het mogelijk is deze met elkaar te vergelijken. In totaal bestaat de Demowijzer uit 23 indicatoren, die situatie en ontwikkeling in verschillende perioden en voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus in beeld brengen. De informatie kan middels kaartbeelden en tabellen geraadpleegd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal kinderen in de krimpgebieden in een bredere context te plaatsen door het te vergelijken met het aantal kinderen in de rest van het land. De gebruiker van de Demowijzer kan zelf kiezen welke informatie hij of zij wil inwinnen. De Demowijzer is in samenwerking met een aantal regionale kennisinstituten en provincies ontwikkeld.

Een demonstratiefilmpje over de Demowijzer staat op www.demowijzer.nl/instructiefilms.

Gepubliceerd op: 12 juni 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)