Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Monitor IBP: ‘Scholen goed bezig met informatiebeveiliging en privacy’
Veel leraren weten echter niet hoe ver hun school is met IBP

Monitor IBP: ‘Scholen goed bezig met informatiebeveiliging en privacy’

Een groot deel van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan maatregelen te nemen om de informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te organiseren. Dat blijkt uit de Monitor IBP van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad. De begeleidende enquête werd door 1636 beleidsbepalers en onderwijswijsprofessionals ingevuld.

Scholen zijn al enige tijd bezig om aan de nieuwe privacywetgeving (AVG) te voldoen die in mei 2018 is ingegaan. Om een representatief beeld te krijgen van de stand van zaken in het onderwijs, voerden Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in 2018 onderzoek uit. Daaruit blijkt dat driekwart van de po-schoolbesturen en 85 procent van de vo-schoolbesturen afspraken maakt over IBP, het beleid op orde heeft en beveiligingsmaatregelen heeft genomen. Slechts 1 procent in het po en 0 procent in het vo zegt nog niet gestart te zijn.

Privacy-administratie
Leraren en ondersteunend personeel hebben instructies gekregen over hoe ze veilig en verantwoord omgaan met de gegevens van leerlingen. Zo vragen 98 procent van de scholen in het po ouders toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen. In het vo doen 89 procent van de schoolbesturen dit, 10 procent is hier nog mee bezig. Schoolmedewerkers blijven wel behoefte hebben aan praktische informatie en voorlichting over privacy en beveiliging.    
 
Onvoldoende inzicht
Met name leerkrachten in het po hebben onvoldoende inzicht in hun verantwoordelijkheden rond IBP, terwijl de benodigde documenten hiervoor wel beschikbaar zijn gesteld. Zowel bij leraren in po als vo is weinig bekend hoe ver hun school is met IBP. Zij zeggen geen inzicht te hebben in de voortgang of denken dat bepaalde onderdelen nog niet zijn gestart.

Functionaris gegevensbescherming
Veel schoolbesturen voldoen ook aan de eis van de privacywet om een interne privacytoezichthouder aan te wijzen: de functionaris gegevensbescherming (FG). Twee op de drie schoolbesturen in het basisonderwijs heeft dit geregeld. In het voortgezet onderwijs hebben 90 procent van de schoolbesturen zo’n functionaris. Bijna vier op de vijf schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs maakt ook afspraken over IBP met leveranciers van softwaresystemen.
 
Voor onderwijsprofessionals is er veel informatie beschikbaar waarmee zij inzicht krijgen hoe zij op school veilig en verantwoord kunnen omgaan met privacy, zoals de aanpak IBP van Kennisnet (ism PO-Raad en VO-raad) en een pakket met nieuwsbrieven en voorlichtingsvideo’s.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 maart 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders