Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Mogelijke versoepeling fusietoets

Mogelijke versoepeling fusietoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de fusietoets versoepelen om samenwerking in krimpgebieden te vergemakkelijken. De Tweede Kamer boog zich begin februari in een debat over deze maatregel.

Een meerderheid van de Kamer gaf in het debat aan dat versoepeling van de fusietoets noodzakelijk is in regio’s waar sprake is van dalende leerlingenaantallen. Scholen die vanwege een terugloop in het aantal leerlingen willen samenwerken, worden dan niet langer belemmerd. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP steunen een versoepeling van de fusietoets, terwijl D66 helemaal af wil van de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs. PvdA heeft twijfels over de voorgestelde versoepeling. SP, GroenLinks en PVV zijn tegen aanpassing van de fusietoets.

De staatssecretaris wil dat het voor besturen mogelijk wordt om bij een forse leerlingendaling van 15 procent of meer over een periode van vijf jaar zonder advies van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) te fuseren. Daardoor wordt de procedure van de fusietoets in deze gebieden aanmerkelijk ingekort. Voorwaarde blijft dat de MR’en en de betrokken gemeenten hebben ingestemd met de fusie. Dekker vindt wel dat een fusiebestuur een maximum aantal scholen onder zich mag hebben. In het primair onderwijs gaat het om maximaal dertig scholen, in het voortgezet onderwijs om een maximum aantal van twintig scholen.
 

Gepubliceerd op: 11 februari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)