Home » Artikelen » Mogelijke ontwikkeling nullijn geschetst

Mogelijke ontwikkeling nullijn geschetst

Decentralisatie arbeidsvoorwaarden
Staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft - voorafgaand aan de behandeling OCW-begroting 2012 - in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijke ontwikkelingen geschetst rond de nullijn voor de salarissen in het onderwijs. Dit in verband met decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Een citaat uit de brief: "Door het hanteren van de nullijn blijft de loonontwikkeling in de onderwijssectoren in de periode 2010/2011 achter bij die in de marktsectoren en de zorg- en welzijnssectoren. Voor 2012 is er loonbijstelling gereserveerd op basis van de raming van de contractloonstijging in de markt in de Macro Economische Verkenning 2012. Besluitvorming over de uitkering van de loonbijstelling 2012 vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2012." Het wachten is nu dus op nieuw caooverleg.

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)