Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Modernisering Vervangingsfonds stap dichterbij

Modernisering Vervangingsfonds stap dichterbij

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft begin oktober een besluit genomen over de hoofdlijnen van een vernieuwd en toekomstbestendig systeem van vervangingsbekostiging voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. De komende tijd worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. Op 1 augustus 2013 wordt het eerste gedeelte van het vernieuwde systeem geïmplementeerd.

In het Hoofdlijnenakkoord staan onder andere de volgende concrete doelstellingen die gerealiseerd gaan worden:
1. Met ingang van 1 augustus 2013 krijgen alle schoolbesturen met een jaarlijkse lumpsum van 20 miljoen euro of meer de (keuze)mogelijkheid om volledig eigen risicodrager te worden voor alle vervangingskosten, uitgezonderd de vervanging bij het zogenaamde vakbondsverlof. Instemming van de (G)MR met het eigen risicodragerschap is noodzakelijk;
2. Ook een samenwerkingsverband van schoolbesturen (met opgeteld een jaarlijks lumpsumbedrag van minimaal € 20 miljoen) komt in principe in aanmerking voor de mogelijkheid om volledig eigen risicodrager te worden. Over de voorwaarden waaronder samenwerkingsverbanden eigen risicodrager kunnen worden zal nader overleg plaatsvinden.
3. Voor alle schoolbesturen die vanaf 1 augustus 2013 geen eigen risicodrager zijn, vindt verevening van de vervangingskosten van ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof en vakbondsverlof plaats bij het Vervangingsfonds.
4. Financiering van de vervangingskosten van het vakbondsverlof gebeurt via het afdragen van een premie aan het Vervangingsfonds door alle schoolbesturen (eigen risicodragers en niet-eigen risicodragers).
5. Het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden door schoolbesturen gericht op
vervanging en bestrijding van het ziekteverzuim zal actief door het Vervangingsfonds
worden bevorderd. Daarbij wordt ook de mogelijkheid onder ogen gezien van synergie met het Participatiefonds door het inschakelen van werklozen voor vervangingswerkzaamheden.
6. De vervangingsbekostiging voor besturen die op 1 augustus geen eigen risicodrager
worden, zal ingrijpend worden vereenvoudigd.
7. Met ingang van 1 augustus 2013 wordt het bonus/malussysteem van het
Vervangingsfonds zodanig ingericht dat het daadwerkelijk substantiële positieve en
negatieve prikkels bevat om het ziekteverzuim terug te dringen.
8. Er wordt een studie verricht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van het introduceren van (keuze)mogelijkheden voor een gedeeltelijk eigen risicodragerschap voor schoolbesturen die (vooralsnog) hun vervangingskosten bij het Vervangingsfonds blijven declareren (besturen met een lumpsum van minder dan 20 miljoen euro en besturen die geen volledig eigen risicodrager wensen te worden).

Gepubliceerd op: 16 oktober 2012

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)