Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar

Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar

De sociale partners (PO-raad en vakbondsorganisaties) hebben gezamenlijk 2 model-functiebeschijvingen (9 en 10)  Intern Begeleider vastgesteld. De vakorganisaties hebben ook een functieomschrijving IB schaal 11 vastgesteld.

In de discussie over de uitvoering van de functiemix staat de functie Intern Begeleider in de schijnwerpers. De 3 model-beschrijvingen hebben betrekking op de salarisschalen 9, 10 en 11. De beschrijvingen zijn alle zonder lesgevende taken. De personeelsleden, die deze functie gaan bekleden vallen onder de categorie onderwijsondersteunend personeel. 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)