Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Mobiliteit leerkrachten stijgt; leerlingen mobiliteit neemt af

Mobiliteit leerkrachten stijgt; leerlingen mobiliteit neemt af

De leerlingenmobiliteit in het kader van internationaliseringsprogramma´s, daalde in 2009/2010 met 17 procent. De leerkrachtenmobiliteit daarentegen steeg met 22,5 procent. Het aantal basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) steeg opnieuw (63 procent). Dit staat in de Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland (IMON) 2010, die in opdracht van het ministerie van OCW tot stand kwam.

De monitor gaat in op de uitgaande mobiliteit van leerlingen en leerkrachten, in het kader van mobiliteitsprogramma´s. 7,2 procent van de scholen in het primair onderwijs deed in het schooljaar 2009/2010 mee aan een internationale activiteit, gesteund door het Europees Platform. Dit betekent een lichte daling vergeleken met het jaar ervoor. Dit wordt veroorzaakt door een daling van 17 procent van de leerlingenmobiliteit. De leerkrachtenmobiliteit daarentegen steeg met 22,5 procent. Belangrijk is de constatering dat het aantal basisscholen met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) met 63 procent steeg. Deze stijging duurt al een aantal jaren. Duitsland, Frankrijk en Italië zijn favoriete landen als het gaat om uitgaande mobiliteit. Sommige programma´s maken het mogelijk om ook landen buiten Europa te bezoeken. Zowel leerlingen als leerkrachten maken hier gebruik van, maar wel op heel kleine schaal: 4 procent gaat naar landen buiten Europa. In het po en vo vindt de mobiliteit van leerlingen en leerkrachten enerzijds plaats in de context van de nationale programma´s die worden gesubsidieerd door het ministerie van OCW, anderzijds door het Leven Lang Leren Programma van de EU. Binnen dit budgettair iets grotere programma is een belangrijke rol weggelegd voor internationale schoolpartnerschappen en voor ict.

Internationaliseringsmonitor onderwijs 2010.pdf

Gepubliceerd op: 6 oktober 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)