Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Ministers blijven bij begroting

Ministers blijven bij begroting

De ministers van OCW Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (CU) houden vast aan de doelmatigheidskorting, desnoods ten koste van het primaire proces. Middelen om de werkdruk tegen te gaan komen niet eerder vrij en ook blijft de ‘modernisering’ van de cao een voorwaarde voor het verhogen van de salarissen.

Er is een gat in de onderwijsbegroting van 183 miljoen dat gedicht moet worden. Liefst door te snoeien in het ‘bestuurlijke bos’ en zonder dat het primaire proces er wat van merkt. Maar, zegt minister van Engelshoven: “Ik kan dit niet aan de voorkant al garanderen. Ik kijk ook gewoon naar het getal dat er staat. Die opgave moet wel ingevuld worden en ik weet niet of wij voldoende maatregelen zullen vinden waarvan we kunnen zeggen: dit raakt nergens aan het primaire proces.”
Dit zei Van Engelshoven in de week van 5 december tijdens het tweede deel van het debat over de onderwijsbegroting. Zowel zij als minister Arie Slob houden vast aan de plannen in het Regeerakkoord. Slob vindt niet dat het primair onderwijs wordt verwaarloosd: “Dit kabinet kiest ervoor om in de komende periode 1,7 miljard in het onderwijs te steken. Een groot gedeelte van dat geld, 700 miljoen, gaat naar het primair onderwijs. Kijken we naar de staatjes van het bedrag per leerling en naar hoe het zich van 2007 verder gaat ontwikkelen naar 2022 — dit is structureel geld — dan zien we een groei van bijna 40 procent.”
De eis de cao aan te passen blijft overeind. Slob: “We weten dat in het regeerakkoord nadrukkelijk is afgesproken dat we 270 miljoen beschikbaar stellen. We willen ook dat de arbeidsvoorwaarden voor leraren worden verbeterd in combinatie met het normaliseren van de bovenwettelijke regelingen. Die opdracht is helder, denk ik. Daar moeten ze mee aan het werk.”
Ook  het idee om middelen om de werkdruk te verlagen naar voren te halen, stuiten op bezwaren bij Slob. “Op dit moment ligt er nog geen plan. Zelfs het geld voor volgend jaar is nog niet eens beschikbaar, omdat er plannen moeten liggen om het los te krijgen.”
In de stemmingsronde werden moties voor het naar voren halen van de gelden voor werkdrukvermindering en het dichten van de salariskloof tussen po en vo dan ook verworpen.

Halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen
Eén klein lichtpuntje: het wordt goedkoper om leraar te worden. De collegegelden voor de eerste twee jaar van alle lerarenopleidingen, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs, worden gehalveerd. Dit geldt voor studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen. Met deze maatregel wil Van Engelshoven een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort. “Steeds meer scholen hebben problemen om bij ziekte van een leraar een vervanger te vinden. Het lerarentekort stelt het onderwijs dus voor een grote, gezamenlijke, opgave’’, aldus Van Engelshoven. "Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig. Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan; de mooiste baan die er is.’’ De collegegeld-afspraken uit het regeerakkoord worden nu nader uitgewerkt in een wetsvoorstel.
 

 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 december 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (6e herziene uitgave september 2017)