Home » Artikelen » Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat, bij het aannemen van de wetswijziging, veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en dan geldt het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven. De streefdatum van invoering is 1 januari 2020.
  
Om de Wnra te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten, zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.
 
Begin 2018 heeft een internetconsultatie plaatsgevonden. De reacties zijn meegenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel.
 
De ministerraad is op 29 juni 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel.
De volgende stap is dat het wetsvoorstel voor advies gezonden wordt aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 juli 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)