Home » Artikelen » Ministerie stopt financiering Ibn Ghaldoun

Ministerie stopt financiering Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Dekker heeft onvoldoende vertrouwen in de toekomst van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun en heeft daarom besloten de bekostiging van de school per 1 november stop te zetten. Dekker baseert zijn besluit op de conclusie van de onderwijsinspectie dat de school niet in staat zal zijn om binnen afzienbare tijd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De onderwijsinspectie deed onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de Ibn Ghaldoun, nadat de Rotterdamse scholengemeenschap afgelopen zomer in opspraak raakte door de eindexamenfraude. Uit het inspectierapport blijkt dat de school al jaren te maken heeft met bestuurlijke en financiële problemen. Ondanks het jarenlange intensieve toezicht door de Inspectie op de kwaliteit en de financiën van de school, bleef duurzame verbetering uit. De problemen zouden zoveel terreinen beslaan en zijn in hun onderlinge samenhang zo groot, dat die kwaliteitsverbetering binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk onmogelijk is. Dekker noemt de constateringen en de slotsom van de inspectie ‘uitermate zorgwekkend’ en zegt geen andere conclusie te kunnen trekken dan dat er geen toekomst is voor de school.

Rapport
Uit het rapport blijkt dat er met de komst van een nieuw bestuur, anderhalf jaar geleden, een goed begin is gemaakt met kwaliteitsverbetering. Door de eindexamenfraude van afgelopen schooljaar heeft de school echter een enorme reputatieschade opgelopen. De inspectie verwacht niet dat die achterstand nog in te halen is. Het lukt de school niet om de kwaliteit van het onderwijs op peil te krijgen en houden. Op dit moment zijn alleen de opbrengsten van vmbo-t onvoldoende, maar de resultaten van de afdelingen havo en vwo dreigen ook onvoldoende te worden. Het taalbeleid is nog steeds onvoldoende en de taalvaardigheid van veel leraren laat te wensen over. Ook noemde de inspectie de financiële situatie ‘zorgwekkend'. De sociale veiligheid op de school ontbreekt, de organisatiecultuur is kwetsbaar en de huisvesting en materiële voorzieningen onder de maat. Ook kent de school problemen ten aanzien van de kwaliteit van het personeel en personeelsbeleid. 

Tegen de Volkskrant heeft bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van de Ibn Ghaldounschool de hoop uitgesproken dat de leerlingen van zijn school les kunnen blijven krijgen. "Het kan zijn dat we onder een andere vlag of op een andere manier een nieuwe start maken", aldus Tonca.

Het rapport van de onderwijsinspectie en de Kamerbrief van de staatssecretaris zijn te downloaden via de AVS-website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)