Home » Artikelen » Minister houdt vast aan bezuiniging Passend onderwijs
´Gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen´

Minister houdt vast aan bezuiniging Passend onderwijs

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sectororganisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om te overleggen over de bezuiniging op Passend onderwijs. Conclusie: de partijen blijven van mening verschillen over de omvang van de bezuiniging.

De partijen hechten er echter aan met elkaar in overleg te blijven over een zorgvuldig traject ten aanzien van de personele gevolgen. Deze gevolgen zullen uiterlijk begin december nog scherper in beeld worden gebracht. De inzet is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en expertise te behouden. Het overleg wordt zo snel mogelijk voortgezet om tot concrete afspraken te komen.

Voor de AVS is het behoud van expertise en werkgelegenheid leidend voor de beoordeling van de eindresultaten van het overleg. Voorzitter Ton Duif: "Hierbij wil ik benadrukken dat de AVS het oneens blijft met de bezuiniging."

Gepubliceerd op: 28 oktober 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)