Home » Artikelen » Minister bezoekt basisscholen in Assen

Minister bezoekt basisscholen in Assen

Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan christelijke basisscholen het Kompas en het Krijt in Assen.

De directeur van het Kompas leidde de minister rond door het schoolgebouw in MFA Marturia. De minister bezocht de activiteiten op de energiemarkt die de betreffende ochtend werd gehouden op een van de leerpleinen van het Kompas. Vervolgens hadden de kinderen van groep 4 het geluk dat de minister hen kwam voorlezen. Tenslotte ging de minister in gesprek met enkele ouders en de directie van de school. Zij wilde vooral graag weten in hoeverre ouderbetrokkenheid belangrijk is voor de leeropbrengsten van de kinderen. Op het Krijt kreeg minister Van Bijsterveldt een rondleiding door MFA Kloosterveste. De huisvesting is bijzonder omdat onderwijs, voorschoolse opvang, kinderopvang, brede school, wijkgebouw, winkels en wonen onder één dak gehuisvest zijn. Vervolgens ging de minister ook op deze school in gesprek met enkele ouders en teamleden. Hier ging het gesprek over opbrengstgericht werken en de rol die de inspectie speelt in het maken van (groeps) handelingsplannen. Tot slot speelde de minister met de kinderen van groep 6 het `Ren je rot´-spel.

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)