Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering

​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid en het versterken van de professionaliteit van leerkrachten en leidinggevenden.

Zo kunnen 6.000 leerkrachten bijscholing volgen op het gebied van Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Engels. Ook kunnen 1.000 leerkrachten én leidinggevenden een workshop Vitaliteit krijgen. Verder worden 1.500 leerkrachten en leidinggevenden worden geschoold in opvang en educatie van kinderen van 2-4 jaar in de integrale kindcentra in krimpgebieden. En 1.000 leidinggevenden krijgen training in verzuimaanpakken.
De uitvoering kost € 7,7 miljoen; daarvan betaalt SZW € 3,9 miljoen.
Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: “Wij hebben vooraf aan de scholen gevraagd welke activiteiten nodig zijn om de belangrijkste regionale arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. Dat heeft geleid tot het huidige pakket aan maatregelen.”

Werken in IKC’s
Leerlingenkrimp en vergrijzing van personeel zorgen voor kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktknelpunten. Het nieuwe sectorplan voor de kwalitatieve arbeidsmarktproblemen bevat scholing voor het werken in integrale kindcentra, omdat deze soms ontstaan in regio’s met een sterke leerlingenkrimp waar basisscholen sluiten. Het eerste sectorplan voor kwantitatieve arbeidsmarktknelpunten stimuleert bijvoorbeeld de instroom van jonge leerkrachten en het begeleiden van werk naar werk van zittende leerkrachten.

Alle maatregelen op een rij:

  • competentiescan voor 650 oudere leerkrachten
  • workshop vitaliteit voor 1.000 leerkrachten en leidinggevenden
  • scholing van 1.500 leerkrachten en leidinggevenden in opvang en educatie van kinderen van 2-4 jaar in de integrale kindcentra in krimpgebieden
  • loopbaanadvies en -begeleiding voor duurzame inzetbaarheid van 1.500 leerkrachten ouder dan 60 jaar
  • bijscholing in Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Engels van 6.000 leerkrachten
  • training in verzuimaanpakken aan 1.000 leidinggevenden
  • resultaten van de pilot Functiecreatie samen met arbeidsmarktfonds SBCM verspreiden om medewerkers met een arbeidsbeperking te behouden en te werven

De uitvoering van het sectorplan start 1 januari 2015 en duurt tot 31 december 2016. Samenwerkende schoolbesturen, die te maken hebben met de genoemde arbeidsmarktknelpunten, kunnen begin 2015 aanvragen indienen voor het gebruik van de diverse maatregelen. Meer informatie volgt op www.arbeidsmarktplatformpo.nl.

Gepubliceerd op: 14 november 2014

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)