Home » Artikelen » Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: ‘Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen’
#wijschoolleiders spreken Slob op 13 december

Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: ‘Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen’

Auteur: Susan de Boer

“De schoolleider is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil ik graag samen met u een agenda ontwikkelen over de positie van de schoolleider.” Minister Slob heeft veel waardering voor schoolleiders in het primair onderwijs. “Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen.” De minister ging op 13 december graag het gesprek met schoolleiders aan over hun positionering. En wil binnenkort verder praten.

De positionering van de schoolleider is voor onderwijsminister Slob een belangrijk aandachtspunt. Dat blijkt tijdens het gesprek dat schoolleiders op 13 december op initiatief van de AVS met de minister voeren naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’. In de beleidsreactie daarop geeft het ministerie van OCW aan concrete actie te willen ondernemen om de positie van schoolleiders te versterken. Minister Slob neemt ruim de tijd om van gedachten te wisselen met de schoolleiders. “Ik zie mooie dingen gebeuren. Maar ik zie ook dat de klappen bij u terechtkomen.” Ook al wordt er maximaal ingezet op het terugdringen van het lerarentekort, het is niet snel opgelost. Dat werkt demotiverend en vergroot de kans dat er mensen gaan omvallen.

PHOTO-2018-12-13-11-40-57-1-bewerkt.jpg

Salariëring

De salariëring van de schoolleider is een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst. “Het gat tussen het primair en voortgezet onderwijs is groot”, zegt een schoolleider. “Wij hebben onze handen vol en moeten het met steeds minder budget doen. Het zou helpen als ons salaris wordt gelijkgetrokken met het voortgezet onderwijs.” Slob is eerlijk: “Er is een begrenzing in de financiële sfeer. Er is geld bijgekomen voor het primair onderwijs, maar dat is inmiddels belegd.”

Kwaliteit

Een ander aandachtspunt is de teruglopende kwaliteit van het onderwijs doordat het steeds meer schipperen is met invalkrachten, leerlingen verdelen over groepen en in het uiterste geval kinderen naar huis sturen. Een schoolleider zegt: “Een deel van de kinderen krijgt geen goed onderwijs meer. Goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, dat zijn onze prioriteiten. Als je dat niet kunt waarmaken, kun je je passie niet waarmaken en neemt de kans toe dat schoolleiders vertrekken naar een andere beroepsgroep.”

Vervolg

Slob geeft aan dat hij graag wil deelnemen aan een vervolg op deze bijeenkomst, net zoals de AVS. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Voor een goede positionering van de schoolleider is een goede agenda nodig. De AVS blijft in gesprek met de minister en het ministerie over de schoolleider.”

Een uitgebreid verslag volgt in Kader Primair 5 (januari 2019).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)