Home » Artikelen » Minister Slob beantwoordt vragen eindexamenklachtenlijn op 9 mei

Minister Slob beantwoordt vragen eindexamenklachtenlijn op 9 mei

Op donderdag 9 mei, de eerste dag van de centrale examens in het voortgezet onderwijs, neemt minister Slob tussen vier en vijf uur de telefoontjes aan die binnenkomen op de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS).

Examenkandidaten kunnen die middag bellen over Nederlands (vmbo bb), biologie (vmbo kb, gl en tl), wiskunde (havo) en scheikunde (vwo). Deze 32e eindexamenklachtenlijn die het LAKS organiseert staat open voor alle middelbare scholieren die hun schriftelijk eindexamen afnemen (ruim 215.000).

De eindexamenklachtenlijn kan gebeld worden als er iets misging in de organisatie, bij een beslissing, door persoonlijke omstandigheden of bij de inhoud. Het LAKS registreert en inventariseert alle klachten en vragen. Als er fouten zijn ontdekt, dan koppelt het LAKS die terug aan het College van Toetsen en Examens en de Inspectie van het Onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 mei 2019

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020