Home » Artikelen » Minder vaste contracten in basisonderwijs
Analyse enquêteonderzoek POMO 2012

Minder vaste contracten in basisonderwijs

De duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs is de afgelopen twee jaar gedaald. Ook het aantal tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast contract is sterk gegroeid. Dit blijkt uit analyse van het personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 (POMO 2012).

Het vertrouwen van het onderwijzend personeel in de huidige situatie op de banenmarkt is gedaald. Het aantal personeelsleden dat twijfelt of hun huidige baan behouden blijft, is gestegen. Ook is het aandeel dat denkt nog lang bij de huidige werkgever te blijven werken, gedaald van driekwart naar de helft. Men twijfelt vooral aan het gebrek aan vacatures en de eigen leeftijd. Zo hebben ouderen beduidend minder vertrouwen in de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Personeel in het basisonderwijs vertrouwt wel op de eigen expertise.

Meer aandacht voor werkomstandigheden
Om de inzetbaarheid van onderwijspersoneel te versterken zou de sector meer aandacht moeten besteden aan de arbeidsomstandigheden in het onderwijs. Zowel werkgevers als werknemers kunnen meer gestimuleerd worden om de dialoog aan te gaan en concrete afspraken te maken over de persoonlijke ontwikkeling en de loopbaan. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor opleidingsmogelijkheden. Zes op de tien personeelsleden in het basisonderwijs heeft in 2011 een opleiding gevolgd, maar slechts twee op de tien maakt gebruik van opleidingsfaciliteiten.

Hoge werkdruk
Verder blijkt een op de drie personeelsleden een hoge werkdruk en mentale belasting te ervaren. Ook hieraan zou de sector meer aandacht moeten besteden. De zware werkomstandigheden worden door het ondervraagde personeel als voornaamste reden gegeven voor een eventuele overstap naar een andere sector. De uitstroom naar andere sectoren is beduidend toegenomen. Inhoud en uitdaging in het werk, maar ook een acceptabele werkdruk en flexibele werktijden is voor velen een reden om over te stappen naar een andere sector.

De sterke groei van tijdelijke contracten heeft tot gevolg dat het minder aantrekkelijk is om van baan te veranderen binnen het basisonderwijs. Ook kiezen jonge leerkrachten steeds vaker voor een sector met meer baanzekerheid, waardoor het onderwijs jonge talenten verliest aan andere sectoren.

POMO is een tweejaarlijks enquêteonderzoek onder overheidspersoneel. CAOP Research heeft in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO de cijfers met betrekking tot personeel in het primair onderwijs geanalyseerd.

Het rapport ‘Duurzaam inzetbaar en mobiel’ is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 mei 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)