Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde pabostudenten

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde pabostudenten

Pas afgestudeerde pabostudenten vinden minder vaak een reguliere baan in het onderwijs. Wel neemt het aantal vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO.
 
Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. In krimpregio’s ligt dat aandeel gemiddeld op meer dan de helft van het totaal aantal banen. Verder vindt 79 procent van de studenten binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan en daarmee is het beroepsrendement nog relatief hoog. De verhuisbereidheid voor een onderwijsbaan is vrij groot. Bijna de helft van de afgestudeerde pabostudenten is al verhuisd of is hiertoe bereid. In krimpgebieden ligt het percentage afgestudeerden dat bereid is te verhuizen voor een baan wat hoger, namelijk 61 procent.
 
28 procent van de net afgestudeerde pabostudenten heeft (zeer) veel moeite gehad met het vinden van een baan in het onderwijs. Van de pas afgestudeerden is 14 procent een half jaar na het afstuderen werkloos, werkt minder dan twaalf uur of is door gaan studeren. In een groeiregio hebben pabostudenten vaker al vóór het afstuderen een onderwijsbaan. Verder blijkt uit het onderzoek dat driekwart van de afgestudeerde pabostudenten die in een andere sector is gaan werken, graag alsnog het onderwijs in wil. Een derde van hen geeft aan dat alleen onder bepaalde voorwaarden te doen, zoals het hebben van een vast contract.
 
Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl
 

Gepubliceerd op: 29 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders