Home » Artikelen » Minder regeldruk in het onderwijs

Minder regeldruk in het onderwijs

De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij het verminderen van de regeldruk in het onderwijs een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde benadering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. Scholen, instellingen en vooral docenten moeten in staat zijn zoveel mogelijk tijd, geld en energie te richten op het geven van goed onderwijs. Hiervoor zijn regels, maar die zouden maatwerk niet moeten belemmeren. Een balans tussen regels en ruimte is dus van belang.
Daarnaast is het de ambitie van OCW om waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen door het nemen van maatregelen die aansluiten bij knelpunten in het veld. Het ministerie is hierover in gesprek met betrokkenen in het onderwijs. Zo wordt de onderwijsregelgeving voor alle sectoren grondig doorgelicht op mogelijkheden om administratieve verplichtingen en verantwoordingsvoorschriften te verminderen. Andere maatregelen die worden getroffen ter vermindering van de regeldruk zijn onder andere betere ict-ondersteuning van leraren en OCW gaat meer investeren in de communicatie met leraren, zowel bij beleidsontwikkeling als bij uitvoering en evaluatie van beleid.

De Kamerbrief is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 juli 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)