Home » Artikelen » Minder regeldruk in het onderwijs

Minder regeldruk in het onderwijs

De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij het verminderen van de regeldruk in het onderwijs een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde benadering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. Scholen, instellingen en vooral leerkrachten moeten in staat zijn zoveel mogelijk tijd, geld en energie te richten op het geven van goed onderwijs. Hiervoor zijn regels, maar die zouden maatwerk niet moeten belemmeren. Een balans tussen regels en ruimte is dus van belang.
Daarnaast is het de ambitie van OCW om waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen door het nemen van maatregelen die aansluiten bij knelpunten in het veld. Het ministerie is hierover in gesprek met betrokkenen in het onderwijs. Zo zullen de komende periode in ieder geval reductiemaatregelen die samenhangen met de invoering van Passend onderwijs en de vereenvoudiging van de verzuimmelding van kracht worden. Ook wordt de onderwijsregelgeving voor alle sectoren grondig doorgelicht op mogelijkheden om administratieve verplichtingen en verantwoordingsvoorschriften te verminderen. Andere maatregelen die worden getroffen ter vermindering van de regeldruk zijn onder andere betere ict-ondersteuning van leerkrachten en OCW gaat meer investeren in de communicatie met leerkrachten, zowel bij beleidsontwikkeling als bij uitvoering en evaluatie van beleid.

De Kamerbrief is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 juli 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)