Home » Artikelen » Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig

Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig

In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet, meldde staatssecretaris Sander Dekker aan het begin van de Week tegen het Pesten (19 tot en met 23 september).
 
Op de basisschool wordt volgens de nieuwste cijfers 10 procent van de leerlingen een keer per maand of vaker gepest. Twee jaar geleden was dat nog 14 procent. In het voorgezet onderwijs is sprake van een daling van 11 naar 8 procent. Dekker is blij dat scholen, leraren en andere betrokkenen de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om het pesten terug te dringen. “Deze cijfers laten zien dat je verschil kunt maken, als je op school maar actief en serieus aan de slag gaat.” Of de daling de komende jaren kan worden omgezet in een trend moet gaan blijken uit de meting die over twee jaar weer wordt afgenomen. Ook is er nog steeds een hoop werk te verrichten om te zorgen dat alle kinderen met een goed gevoel naar school kunnen. Dekker: “We moeten blijven vechten voor een veilige schoolomgeving. Elk kind dat wordt gepest, is er één te veel.”
Pesten kwam vier jaar geleden na een aantal tragische zelfmoorden bovenaan de politieke en maatschappelijk agenda te staan. Staatssecretaris Dekker en toenmalig Kinderombudsman Marc Dullaert kwamen daarop met een plan van aanpak. Scholen intensiveerden hun anti-pestaanpak en er kwam meer aandacht voor de effectiviteit van antipestmethoden. Sluitstuk was een wet die de verantwoordelijkheid van de school voor de sociale veiligheid van leerlingen beter regelt.

Alert
AVS-voorzitter Petra van Haren: "Schoolleiders zijn zeer alert op het pesten in de school en in veel gevallen zijn protocollen verder aangescherpt of geactualiseerd. De AVS blijft van mening dat de school heel goed een regierol op zich kan nemen, maar het voorkomen of bestrijden van pestgedrag is alleen succesvol als ook ouders en andere partijen rond de school hierin samen optrekken. Het kan dan gaan om sportclubs of jongerenwerk, maar bijvoorbeeld ook om de wijkagent of buurtinitiatieven. Bovendien spelen scholen vaak een rol in het thema opvoeden. Het kan dan gaan om bijeenkomsten met ouders, hen met elkaar in gesprek brengen. Het afgelopen jaar is extra aandacht gegaan naar ouders van vluchtelingenleerlingen. Het voorkomen van pesten heeft veel te maken met integratie en kennis hebben van gewenst of verwacht gedrag. Ook wordt op scholen aandacht besteed aan de rol van de pester. Zowel slachtoffers als daders hebben hulp en begeleiding nodig. Door de inzet van goede programma's op het gebied van sociaal-emotionele vorming wordt ook de rol van de groep en de gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. Ik ben blij met de aandacht om pesten op school en daarbuiten structureel aan te pakken. En ik ben blij met de ruimte die schoolleiders benoemen, die nodig is voor kinderen om op te groeien. Daar hoort ook het verkennen van grenzen bij, maar vooral het ontwikkelen van bewustzijn met betrekking tot de effecten van bepaald (pest)gedrag."

Websites en gratis lesmateriaal
Stichting School en Veiligheid heeft een informatiesite over het omgaan met pesten en er is gratis lesmateriaal beschikbaar van uitgeverij Kwintessens. Op de site vinden schoolleiders en leraren uitleg over pesten en hoe het aan te pakken. Er is een speciale themapagina pesten en promovenda Beau Oldenburg geeft tips. Oldenburg promoveert binnenkort aan de Rijksuniversiteit Groningen op de rol van de leraar bij pesten in de klas. Op de site van de Week Tegen Pesten is ook een overzicht te vinden van initiatieven door het land (zoals film, theater, interactieve game). Uitgeverij Kwintessens stelt gratis lesmateriaal voor basisscholen beschikbaar. Dit lesmateriaal is gebaseerd op Kwink, een methode met een preventieve aanpak waarin sociaal-emotioneel leren centraal staat en waarin de leraar een sleutelrol vervult.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 september 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020