Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Minder kans op verlaging van pensioen volgend jaar

Minder kans op verlaging van pensioen volgend jaar

Door een verlaging van de dekkingsgraad en een tijdelijke versoepeling van de pensioenregels is de kans groot dat het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar niet hoeft te verlagen. Dat blijkt uit een brief van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft hij ook uitvoering aan de motie van Gijs van Dijk c.s. over het voorkomen van onnodige pensioenkortingen.

Voor de dekkingsgraad gaat een ondergrens gelden van 90 procent. Dit was 104,3 procent. Pas als de dekkingsgraad onder de 90 procent komt, is een verlaging van de pensioenen nodig. De dekkingsgraad van het ABP is in oktober met 2,2 procentpunt gestegen naar 93,2 procent. Als dit aan het einde van het jaar zo blijft, dan hoeft het ABP de pensioenen volgend jaar dus niet te verlagen. De financiële situatie van een groot aantal pensioenfondsen is kwetsbaar, meldt Koolmees: de gemiddelde dekkingsgraad schommelt rond 100 procent.

Koolmees: “De rente is niet alleen historisch laag, maar kent ook een sterke daling.” Omdat rust en stabiliteit nodig zijn, geeft Koolmees pensioenfondsen langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. In 2020 verlengt de minister tijdelijk de hersteltermijn van 10 naar 12 jaar. Daar verbindt hij wel een aantal voorwaarden aan.

Vroegpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werknemers weer vervroegd met pensioen. Met hun werkgever kunnen zij afspraken maken om drie jaar voordat zij AOW krijgen, te stoppen met werken. Ook kunnen werknemers zelf verlofdagen opsparen om twee jaar eerder te stoppen. Dit wil minister met wetswijzigingen. Die heeft hij dinsdag op internet gepubliceerd. Op de internetconsulatie kan tot 9 december gereageerd worden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 november 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)