Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Middelen banenafspraak structureel beschikbaar’
Brief bewindslieden aan schoolbesturen

‘Middelen banenafspraak structureel beschikbaar’

De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn. Deze zijn verankerd in de wet- en regelgeving.

In 2013 is de banenafspraak van kracht geworden met als doel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden in een reguliere organisatie. In een brief van Dekker en Klijnsma aan schoolbesturen onderstrepen zij het belang van de banenafspraak. De bewindslieden geven aan dat het alle organisaties de komende tijd nog veel inspanningen vergt om de komende jaren de afgesproken aantallen extra banen te realiseren.

Financiële tegemoetkomingen
Een belangrijk element in de brief van de staatssecretarissen gaat over de financiële tegemoetkomingen rondom de banenafspraak. Door onduidelijkheid was er wat huivering bij scholen om werknemers uit de doelgroep aan te nemen. De staatssecretarissen geven nu aan dat deze middelen en instrumenten structureel beschikbaar zijn. “Van het verleden is geleerd dat zekerheid over continuering ervan voor werkgevers van groot belang is bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.”

In de cao voor het primair onderwijs zijn geen schalen voor minimumjeugdloon opgenomen. De berekening van de landelijke subsidieregelingen echter wordt wel gebaseerd op dit lagere salaris, aldus de PO-Raad. Hierdoor zijn de kosten voor jonge medewerkers uit de doelgroep relatief hoger. De sectorraad kaart dit aan en zoekt naar mogelijkheden om dit op te lossen.   

Gepubliceerd op: 9 juni 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)