Home » Artikelen » Meldingsformulier gehandicapte leerlingen

Meldingsformulier gehandicapte leerlingen

Met ingang van 1 augustus 2003 is het mogelijk voor het regulier onderwijs om het rugzakje aan te vragen voor een leerling met een handicap. Dit geldt alleen voor leerlingen die een positieve indicatie hebben van de Commissie voor Indicatiestelling van een Regionaal Expertise Centrum (REC).
Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen moet de leerling bij Cfi worden aangemeld. In het gele katern bij Uitleg 17, 25 juni 2003, is een voorbeeld opgenomen van het nieuwe meldingsformulier voor (speciale) basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van dit formulier kan het Cfi dan zowel aan de school voor regulier onderwijs als aan de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (in verband met ambulante begeleiding) de extra financiering toekennen.

Het betreft formulier CFI 53026 en is te downloaden via www.cfi.nl

Gepubliceerd op: 16 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)