Home » Artikelen » Meldingen seksueel misbruik en discriminatie toegenomen
Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over schooljaar 2017-2018

Meldingen seksueel misbruik en discriminatie toegenomen

Hoewel het totaal aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs het afgelopen schooljaar is gedaald, zijn er meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie binnengekomen. Dat blijkt uit de factsheet vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

In alle sectoren, met uitzondering van het speciaal onderwijs (so), is er een stijging van het aantal meldingen seksueel misbruik. In bijna de helft van de gevallen is de beschuldigde een met taken belast persoon van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel.

Ook het aantal meldingen discriminatie is ten opzichte van het vorige schooljaar fors gestegen, met name in het primair onderwijs. Vooral het aantal meldingen rond discriminatie op grond van een migratieachtergrond is flink gestegen (van circa 60 procent vorig jaar naar 74 procent dit jaar). In het voortgezet onderwijs is het aantal meldingen discriminatie gelijk gebleven (17 meldingen).

Het totaal aantal meldingen over alle sectoren (po, vo, so, mbo en ho) daalde met circa 6 procent (naar 1937 meldingen).

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering.

Meldingen hierover, worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur (overlegplicht).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 4 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020