Home » Artikelen » Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

Scholen hoeven geen verzuimmeldingen te doen zolang de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim mag wel gemeld worden als dat in het belang van de leerling is.
 
Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie er thuis geen veilige basis is, kan de school wel, na overleg met de leerplichtambtenaar, een melding van verzuim geven. Hiervoor gebruik je de verzuimsoort ‘overig verzuim’. De leerplichtambtenaar kan dan samen met de school bepalen welke maatregelen gewenst zijn om het volgen van onderwijs te stimuleren.
 
Meer informatie is te lezen op de website van DUO (onder ‘Verzuim’).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 april 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)