Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meld je nu aan voor ‘De Staat van het Onderwijs’ op 10 april 2019

Meld je nu aan voor ‘De Staat van het Onderwijs’ op 10 april 2019

Onderwijsprofessional of medewerkers die op een andere manier direct bij het onderwijs betrokken zijn en een actieve rol willen vervullen bij het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, kunnen zich nu aanmelden voor het congres ‘De Staat van het Onderwijs’ op woensdag 10 april 2019. Op deze dag presenteren de AVS en de VO-raad ook een Staat van de Schoolleider. Daarom nodigt de AVS schoolleiders nadrukkelijk uit om aanwezig te zijn.
  
Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs het afgelopen schooljaar gesignaleerd? Wat heeft leraren, leerlingen én schoolleiders in 2017/2018 beziggehouden? Dat wordt op het congres ‘De Staat van het Onderwijs’ op woensdag 10 april 2019 met de aanwezigen gedeeld.
Op dit congres ontvangen de ministers van OCW het boek ‘De Staat van het Onderwijs 2017-2018’ uit handen van inspecteur-generaal Monique Vogelzang.

Dialoog
Leerlingen, studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, andere onderwijsprofessionals, beleidsmakers en inspecteurs gaan op het congres met elkaar in gesprek over de belangrijkste onderwerpen uit de ‘Staat van het Onderwijs’. Ook schoolleiders kunnen hun bijdrage leveren door deze dialoog met de Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW en de AVS te voeren. Om zo samen te zoeken naar oplossingen voor uitdagende kwesties in het onderwijsveld.
 
Locatie
Het congres ‘De Staat van het Onderwijs' vindt plaats in De Fabrique in Utrecht.
Informatie over het volledige programma volgt later.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders