Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies

Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies

Ruim driekwart van de jongeren zit in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau van het schooladvies in groep 8. Meer dan de helft van alle leerlingen volgt een vmbo-opleiding, en meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies. Ook komt dit vaker voor onder leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit blijkt uit het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

De Landelijke Monitor peilt jaarlijks hoe het ervoor staat met kinderen en jongeren in Nederland. In deze elfde editie van het Jaarrapport van de Landelijke Monitor is de focus gelegd op jongeren in het derde jaar van het voorgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs). In 2017/2018 zijn dit ruim 204 duizend leerlingen. Meer dan de helft van hen zit op het vmbo. Het percentage is gedaald ten opzicht van tien jaar geleden. In 2007/2008 ging 55 procent naar het vmbo, nu is dat 52 procent.

In het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zit ruim 75 procent van de jongeren op het niveau van het schooladvies in groep 8. Bij 11 procent van de leerlingen is de opleiding op een lager niveau dan het advies, bij 13 procent op een hoger niveau. In het vmbo zit 18 procent lager, 11 procent hoger en 71 procent op hetzelfde niveau als het advies. Meisjes krijgen in groep 8 gemiddeld een hoger advies dan jongens en in het voortgezet onderwijs worden deze verschillen groter. In 2017/2018 volgen jongens in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan meisjes een lager onderwijsniveau dan het schooladvies in groep 8. Dit is bij 14 procent van de jongens en bijna 9 procent van de meisjes het geval. Tegelijk volgen meisjes vaker een hoger niveau dan het groep-8 advies, in 16 procent van de gevallen. Bij jongens gaat het om 10 procent. Dit patroon is zichtbaar op elk niveau van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond krijgen in groep 8 meer dan gemiddeld een advies voor vmbo, in het bijzonder de beroepsgerichte leerwegen basis en kader. Het niveau dat zij in het derde leerjaar volgen, is in 2017/2018 vaker hoger dan hun schooladvies (16 procent) dan bij leerlingen zonder migratieachtergrond (13 procent).

Opvallend is dat op de theoretische leerweg van het vmbo leerlingen zonder migratieachtergrond vaker een hoger schooladvies hebben dan de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de basisberoepsgerichte leerweg is weinig verschil tussen beide groepen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 november 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)