Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meeste basisscholen vieren Sinterklaas met zwarte pieten
Wel grote regionale verschillen en roetveegpieten in opmars

Meeste basisscholen vieren Sinterklaas met zwarte pieten

Van de basisscholen die dit jaar Sinterklaas vieren, viert 98 procent het met zowel Sinterklaas als met pieten. Van de scholen die het met pieten vieren, viert 83 procent het (mede) met zwarte pieten en 30 procent (mede) met roetveegpieten. Vorig jaar was het percentage ‘met roetveegpieten’ nog 25 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er grote regionale verschillen bestaan tussen de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de randgemeenten) en de rest van het land. Ook is er een verandering gaande in de rest van Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht.
In de drie grote steden wordt Sinterklaas – indien gevierd met pieten – op 69 procent van de basisscholen (mede) met roetveegpieten gevierd. In de regio ‘overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht’ viert 49 procent het (mede) met roetveegpieten, terwijl dat in de overige regio’s van Nederland 16 tot 20 procent is.
In de drie grote steden wordt Sinterklaas – indien gevierd met pieten – op 47 procent van de basisscholen (mede) met zwarte pieten gevierd. In de regio ‘overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht’ viert 71 procent het (mede) met zwarte pieten, terwijl dat in de overige regio’s van Nederland 90 tot 93 procent is.

Discussie
Bijna een kwart van de basisscholen die dit jaar Sinterklaas vieren, heeft zich hierbij laten beïnvloeden door de ‘zwartepietendiscussie’. Ook hier zijn de regionale verschillen groot: 64 procent van de basisscholen in de drie grote steden versus 36 procent van de basisscholen in de regio ‘overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht’ en 10 tot 19 procent van de basisscholen in de overige regio’s van Nederland.
Op het merendeel van de basisscholen (81 procent) die dit jaar Sinterklaas vieren was er geen discussie binnen het schoolteam over het soort piet. In de regio ‘overig Noord- en Zuid-Holland en Utrecht’ was hier relatief vaak wel discussie over: op 25 procent van de scholen.
Op de meeste basisscholen heeft de ‘zwartepietendiscussie’ niet gezorgd voor verdeeldheid binnen het team, tussen leerlingen en ouders en is de discussie niet in de groepen beland. In de drie grote steden heeft de discussie relatief vaak wél gezorgd voor enige verdeeldheid tussen de ouders (24 procent).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 3 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)