Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer scholen nemen deel aan experiment flexibele onderwijstijd

Meer scholen nemen deel aan experiment flexibele onderwijstijd

De beleidsregel ‘Experiment fl exibiliseren onderwijstijd’ is aangepast. Vanaf 1 augustus 2012 is het aantal experimenten uitgebreid.

Zeven basisscholen zijn vanaf 1 augustus 2011 gestart met een experiment rond het flexibiliseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen 52 weken per jaar open zijn en de lesuren, die zij in de zomervakantie aan de kinderen geven, laten meetellen in het totaal van de lesuren van het schooljaar. Daarnaast hebben deze scholen de toestemming om te werken met 4-daagse schoolweken. Het experiment heeft een looptijd van drie schooljaren, tot augustus 2014. Omdat een aantal scholen voor komend schooljaar aanvragen heeft ingediend voor deelname aan het experiment, is de beleidsregel uitgebreid naar 15 experimenten. Zo kunnen er met ingang van 1 augustus 2012 nog acht basisscholen extra aan het experiment deelnemen. Voor deze scholen duurt het experiment twee schooljaren. De uitbreiding biedt ook de mogelijkheid om bredere conclusies te trekken uit het experiment.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 juli 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)