Home » Artikelen » Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar

Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar

Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten.

Dat zijn enkele aanbevelingen van bijzonder hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer, die samen de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University bezetten. Zij spraken op vrijdag 6 juni hun inaugurele redes uit.
Cörvers pleit voor grotere professionele ruimte in het primair en voortgezet onderwijs en voor meer aandacht voor loopbaanplanning en mobiliteit van leraren. Daarnaast stelt de hoogleraar dat het salaris van vooral eerstegraads leraren door bezuinigingen is achtergebleven en dat marktconforme salariëring de kwaliteit van het lerarenkorps ten goede zal komen. Of scholen goede leerlingen afleveren staat of valt uiteindelijk nog steeds met goede leraren, aldus Cörvers.

Experimenteerruimte
Van der Meer houdt zich voornamelijk bezig met de onderwijsarbeidsmarkt voor de mbo-sector. Ook hij pleitte in zijn rede voor voldoende vrijheid voor docenten om hun werk vorm te geven. Daarnaast zouden zij systematisch experimenteerruimte moeten krijgen om het onderwijs verder te ontwikkelen. Docenten zouden op een andere wijze moeten leren samenwerken, met elkaar en met het afnemend werkveld. Systematische terugkoppeling van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, biedt ook een antwoord op het blijvende ongenoegen en de politisering waar nu teveel sprake van is.

De leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en het CAOP uit Den Haag om de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te bevorderen.

Meer informatie: www.caop.nl
 

Gepubliceerd op: 11 juni 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)