Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Meer regels geen oplossing
Kaderspel

Meer regels geen oplossing

Auteur: Petra van Haren

In zowel opvoeding als onderwijs is het belangrijk dat het goede wordt voorgeleefd en dat een kind hulp en sturing krijgt om te kunnen groeien. Het gezin, de school en maatschappij hebben normaal gesproken een aantal normen en waarden. Daarbij horen ook kaders en regels. Het is een terugkerend vraagstuk in elke sociale context hoe handhaving van gedrag daarbinnen bereikt wordt. Ivan Pavlov is onder andere bekend door zijn onderzoek naar reflexieve conditionering. Binnen het behaviorisme is het een gangbare gedachte geworden dat conditionerende processen de basis vormen van alle menselijke en dierlijke leerprocessen. Positieve of negatieve prikkels beïnvloeden gedrag. De aanpak Positive Behavior Support – in steeds meer scholen worden hier goede resultaten mee geboekt – steekt vooral in op het positief bekrachtigen van gedrag. Soms is ook straffen een gangbare maatregel, zowel in de maatschappij via Justitie als in het gezin of op school. Het ontwikkelen van moreel besef en passend gedrag met zelfverantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig.

Een tendens die we vooral binnen de politiek waarnemen is het reageren op (vooral) ongewenst gedrag door het invoeren van steeds meer nieuwe regels. Vaak als ad hoc maatregel na een incident. Over het algemeen levert dit op zichzelf geen direct of blijvend effect op. Het heeft meestal wel direct en blijvend effect op de werkdruk en beperkt vaak het gevoel van invloed op eigen ruimte en gedrag.

Een uitdaging voor schoolleiders. Welke insteek op onderwijs en opvoeding is verankerd in de visie van uw school? En welke keuzes maakt u om daarop invloed uit te oefenen? Wezenlijke vragen, ook van groot maatschappelijk belang. Werken aan een goede ontwikkeling, insteken op gezond gedrag, omgaan met geweld, radicalisering, angst of onzekerheid beginnen met een bewuste keuze in hoe dit te bereiken. Gelukkig weten we in het onderwijs één ding heel goed: meer regels stellen lost niets op! 

Gepubliceerd op: 15 januari 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)