Home » Artikelen » Meer jongens op speciale scholen
Vooral toename in cluster 4 vso

Meer jongens op speciale scholen

Het aantal leerlingen op speciale scholen is binnen tien jaar met 30 procent toegenomen. Vooral het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vorig schooljaar zaten ruim zeventigduizend leerlingen op speciale scholen. Dat is bijna 2 procent van alle schoolgaande jongeren van 0 tot 25 jaar. In het schooljaar 2003/2004 ging het nog om 54 duizend leerlingen. Die toename speelt vooral op speciale scholen in het vo. Daar nam het aantal leerlingen toe van ruim 20 duizend in 2003/2004 tot circa 36 duizend in 2011/2012. Het aantal leerlingen dat gebruik maakte van basisonderwijs op speciale scholen bleef vrijwel gelijk.
In het schooljaar 2011/2012 zaten ruim tweeëneenhalf keer zoveel jongens als meisjes op speciale scholen. Het aantal jongens op speciale scholen nam sterk toe, van bijna 38 duizend in 2003/2004 naar meer dan 50 duizend in 2011/2012. Vooral het aandeel jongens in cluster 4 van het voorgezet speciaal onderwijs steeg. Daarin zitten voornamelijk leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben. Het aantal meisjes op speciale scholen is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven.

Meer informatie: www.cbs.nl
 

Gepubliceerd op: 8 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)